Båtföreningen

Av årsmötet beslutade avgifter:

Avgifter 2019  
Inträdesavgift 1500:-
Medlemsavgift 500:-
Bryggavgift 1000:-
Bodavgift 300:-
Bojplatsavgift 100:-
Hyra av bastun 200:-

Betalas till bankgirokonto:  5600-2793