Aktuellt

Kalender 2021

Årsmöte
Lördag 1 maj 10:00 (om pandemi-läget tillåter) (Flyttat från Lördag 8 maj )
OBSERVERA ATT PLATSEN FÖR ÅRSMÖTET ÄR TRAPPAN PÅ STANDPROMENADEN NEDANFÖR FOLKHÖGSKOLAN.

Städdag
Lördag 1 maj (om pandemi-läget tillåter) (Flyttat från Lördag 8 maj )
VI STARTAR STÄDNINGEN DIREKT EFTER ÅRSMÖTET CA 11:00.

Bryggiläggning
22 maj med reservdag 29 maj

Bryggupptagning
18 september med reservdag 25 september

Sommarfest tänker vi att försöka ha om pandemiläget tillåter.
Mer information när vi förhoppningsvis vet mer framåt senvåren.