Aktuellt

Kalender 2021

Årsmöte
Genomfördes Lördag 1 maj 10:00 

Städdag
Genomfördes Lördag 1 maj 
Tack till alla som deltog !

Bryggiläggning
22 maj med reservdag 29 maj
29 maj fick vi i bryggan på rekordkort tid. Tack till alla som bidrog !

Bryggupptagning
18 september med reservdag 25 september

Sommarfest tänker vi att försöka ha om pandemiläget tillåter.
Mer information när vi förhoppningsvis vet mer framåt senvåren.