Aktuellt

Kalender 2022

Årsmöte
 Lördag 7 maj 10:00 

Städdag*
Lördag 7 maj direkt efter årsmötet , ca 11.00

Bryggiläggning*
14 maj med reservdag 21 maj

Bryggupptagning*
17 september med reservdag 24 september

Sommarfest 
planeras till lördagen den 2 juli 2022

 * I samband med Städdag och bryggarbetsdagar är bastun inte bokningsbar
mellan 8-15.