Aktuellt

Hej,
idag, söndag 18 september, hade vi det extra årsmöte som vi kallade till för några veckor sedan med anledning av styrelsens förslag till förändringar av öppettider och priser för bastun.

Det extra årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag enligt följande:

1) Föreningens öppna bastutid för medlemmarna på onsdagar upphör tills vidare.

2) Priset för enstaka privata bastubad höjs till 300 kronor per två timmar att gälla från dagens datum fram till 1 juni 2023.

Styrelsen ges mandat att vid behov fram till årsmötet 2023 justera priset ytterligare.

3) Föreningen upphör att erbjuda nya årsabonnemang under 2022.

Styrelsen ges mandat att inför 2023 besluta om möjligheten att erbjuda årsabonnemang för 2023 och styrelsen ges även mandat att fastställa ett pris i intervallet 1500 till 4000 kronor för årsabonnemang 2023.

På mötet redovisade resultatet av den dialog som förts med de som har årsabonnemang. Jag har haft en dialog med 11 av 12 . En abonnemangsägare har inte återkommit med ett svar på hur man ställer sig till föreslagen förändring.
Det har funnits lite olika meningar men samtliga 11 har förstått situationen och accepterat förändringen som då får anses gälla från och med idag, 18 september 2022. Ingen har begärt att få avsluta sitt abonnemang. Stort tack för er förståelse !

Överenskommelse med abonnemangsinnehavare enligt följande:
Abonnemangen fortsätter gälla året ut
Antalet bad begränsas till ett (1) tillfälle i veckan.
För varje badtillfälle debiteras innehavaren av årsabonnemanget en extra avgift om 100 kronor per bokat tvåtimmarsbokning,
Uppdatering på hemsida, anslag i bastu m.m. kommer att ske så fort som möjligt.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Åsa Båtförening

Kalender 2022

Årsmöte
 Lördag 7 maj 10:00 

Städdag*
Lördag 7 maj direkt efter årsmötet , ca 11.00

Bryggiläggning*
14 maj med reservdag 21 maj

Bryggupptagning*
17 september med reservdag 24 september

Sommarfest 
planeras till lördagen den 2 juli 2022

 * I samband med Städdag och bryggarbetsdagar är bastun inte bokningsbar
mellan 8-15.