Andrahandsuthyrning bryggplats

Den som, lite förenklat, äger en bryggplats kan för en säsong i taget hyra ut sin plats i andra hand. Om ägaren vill kan föreningen annonsera platsen på föreningens hemsida.

Bryggplatsägaren
Du som äger platsen behöver givetvis var medlem i föreningen under tiden du hyr ut din plats.

Det är du som äger platsen som ansvarar för den mot föreningen även under hyrestiden eftersom det är du som har arrendeavtalet. Om det skulle uppstå några problem med din hyresgäst som föreningen inte lätt kan lösa direkt med honom eller henne så är det dig som föreningen vänder sig till. Det är därför viktigt att du och den du hyr ut till kommer överens om vem som exempelvis ersätter en skada på bryggan som beror på båtägaren och för din egen skull bör du se till att hyresgästens båt är försäkrad.

Det behöver också komma ihåg att informera om våra arbetsdagar och komma överens med din hyresgäst om vem som ska delta vid iläggning och upptagning. Föreningen kommer vända sig till dig vid oanmäld frånvaro. Läs mer här om Närvaro i- och upptagning bryggor.

Hyresgästen
Du som är hyresgäst ska vara medlem i föreningen under det år du hyr en båtplats. Läs mer här om vad som gäller för medlemskap . Din båt ska ovillkorligen vara försäkrad. Försäkringen skyddar inte bara din egen båt mot skada eller stöld. Om din båt orsakar skada på bom, annan båt eller brygga kan du bli ersättningsskyldig. Din försäkring brukar täcka även detta.

När du blir medlem så anger du dina adress – och kontaktuppgifter. De används bland annat om föreningen eller någon av dina kamrater på bryggan behöver nå dig angående din båt. Tänk på att ge oss kontaktuppgifter (mail och telefon) där vi kan nå dig även under semester och under kvällar och helger när din båt ligger förtöjd vid bryggan.

På bryggsektionens sidor hittar du mer information om bryggan, max storlek på båt vid bryggan och information om hur du rekommenderas att förtöja din båt och hur vi hjälps åt på bryggan. Läs dem noga och fråga gärna den du hyr av hur du bäst förtöjer.