Båtföreningen

Av årsmötet beslutade avgifter:

Avgifter 2022  
Inträdesavgift 1500:-
Medlemsavgift 500:-
Bryggavgift 1800:-
Bodavgift 300:-
Bojplatsavgift 100:-
Hyra av bastun (2 tim) 300:- 
(beslut extra årsmöte
18/9-22)

Betalas till bankgirokonto:  5600-2793