Båtföreningen

Av årsmötet beslutade avgifter:

Avgifter 2024  
Inträdesavgift 1500:-
Medlemsavgift 500:-
Bryggavgift 1800:-
Bodavgift 300:-
Bojplatsavgift 100:-
Hyra av bastun (2 tim) 300:- 

Betalas till bankgirokonto:  5600-2793