Båtföreningen

Av årsmötet beslutade avgifter:

Avgifter 2021  
Inträdesavgift 1500:-
Medlemsavgift 500:-
Bryggavgift 1800:-
Bodavgift 300:-
Bojplatsavgift 100:-
Hyra av bastun (2 tim) 200:- 

Betalas till bankgirokonto:  5600-2793